Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

โลโก้ ผลิตกางเกงยีนส์

โลโก้ Vintage denim เป็นธุรกิจผลิตกางเกงยีนส์ของไทย ทางลูกค้าอยากให้ทางทีมงานเราออกแบบให้ดูถึงความเป็นคนไทยโบราณ ทีมงานเราจึงนำภาพผู้ชายทรงผมเกรียนขับมอเตอร์ไซค์ให้ดูถึงความเป็นสมัยเก่า โดยใส่กางเกงยีนส์สมัยใหม่ให้ดูเป็นชาวร๊อคเกอร์พันธุ์ใหม่ของคนไทยครับ ขอฝากโลโก้นี้ไว้ด้วยนะครับ คนไทยด้วยกันเราต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันครับ