Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

โลโก้ ร้านเครื่องหนัง

การออกแบบโลโก้ในครั้งนี้มีการออกแบบให้ดูหรูหรา สวยงามและมีความหน้าเชื่อถือโดยการที่เอาโครงสร้างของสัตว์ในตำนานที่มีเขาม้วน และได้มีการใส่สีที่เป็นน้ำตาลแดงทำให้ดูน่าเกรงขามยิ่งขึ้นบวกกับการที่ลูกค้าผลิตสินค้าเกี่ยวกับเครื่องหนังจึงออกมาเป็นแบบที่ลูกค้าต้องการพอดีครับ