Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

โลโก้ อาหาร

บริษัท PLANET FOODS ต้องการออกแบบโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารอาทิเช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก และอื่นๆ อีกมากมาย ทางทีมงานออกแบบจึงออกแบบให้คล้ายรูปของดวงดาวตามชื่อโลโก้และคล้ายตัว F มีการไล่โทนสีให้ตัวโลโก้โดยรวมดูมีความเคลื่อนไหวเพื่อสื่อถึงดวงดาวแห่งอาหารหรือศูนย์รวมของอาหาร