Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

โลโก้ อาหารสำเร็จรูป

ออกแบบโลโก้อาหารสำเร็จรูป Cook it

ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงของคนไทย ที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้ดังไปยังต่างประเทศ ต้องการออกแบบโลโก้ที่สื่อความหมายให้ดูเรียบง่าย ง่าย ๆ ทำง่าย ดูง่าย โดยอาหารไทยที่ทางลูกค้าทำเป็นอาหารพร้อมปรุงสำเร็จ มีหลากหมายเมนูให้เลือก โดยจะมีส่วนผสมที่ทางร้าน จัดสรรและแนะให้อยู่แล้ว แนวทางในการออกแบบ ใช้ซ่อมให้ดูเหมือน กินง่าย จิ้มง่าย ตัว O ทำเป็นรูปคนยิ้ม จึ่งเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้ในครั้งนี้ครับ