โลโก้คลินิกแพทย์แผนไทย

ออกแบบโลโก้ คลินิกแพทย์แผนไทยเรือนนฤมล ที่เป็นสถานพยาบาล ออกแบบให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถมาฝากชีวิตไว้ที่นี่ได้ และดูโดดเด่น ชัดเจนง่ายโดยการใช้ตัวสัญลักษร์ที่สื่อความหมายถึงการแพทย์ได้ชัดเจน และลงตัวครับ