Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

โลโก้อสังหาทรัพย์

ออกแบบโลโก้ ธุรกิจลงทุนซื้อขาย ห้องพัก ที่พักที่เป็นาถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย โดยสามารถซื้อที่พักเป็นเจ้าของร่วมกันกับผู้อื่น มีรายชื่อในโฉนดซื้อขาย สามารถเข้าพักได้ทุกจังหวัดที่มีแพ็กเกจตามราคาของแต่ละแพ็กเกจนั้น ๆ รูปแบบของโลโก้ที่ต้องการ ลูกค้าต้องการให้โลโก้สื่อความหมายถึงความหน้าสนใจ WOW มีมีแบบนี้ด้วยหรอ เที่ยวแบบนี้ด้วยหรอ สุขภาพดีได้แบบนี้เลยหรอ ว้าว ให้สมชื่อ โดยต้องไม่ทิ้งความเป็นธรรมชาติ และการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด รูปแบบของโลโก้ใช้รูปแบบ Font WOW และเสริมเข้าไปด้วยความเป็นธรรมชาติ ภูเขา และต้นไม้ จึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้ครั้งนี้ครับ