Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

โลโก้โรงแรม

ออกแบบโลโก้โรงแรม Lalita boutique hotel แนวทางในการออกแบบคือ ต้องการให้ตัวโลโก้โดยรวมออกมาดูน่าเชื่อถือเพราะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมแต่ก็ยังคงต้องมีความร่วมสมัยแบบเก๋ๆแอบแฝงอยู่ด้วย ทางทีมงานออกแบบโลโก้จึงออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์ด้วยการนำตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว L มาดัดแปลงเป็นสัญลักษณ์ภายในโลโก้เพียงตัวเดียวแทนการใช้ตัวย่อทั้งหมดที่โลโก้โรงแรมส่วนใหญ่ชอบทำกันจึงทำให้ได้โลโก้ที่ดูแปลกตาแต่ยังคงความน่าเชื่อถืออยู่