Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

โลโก้ เครื่องสำอางค์

ทีมงานทำการออกแบบโลโก้ร้าน See oh ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ ขายสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและเครื่องสำอางค์ ความต้องการในเบื้องต้นคือ แบบเก๋ๆ ดูทันสมัย น่าเชื่อถีอครับ ดูเป็นกลาง ทางทีมงานจึงออกแบบโลโก้ในรูปแบบที่ดูง่ายๆ อ่านง่ายๆ ใช้โทนสีคือสีแดงและดำเพื่อให้เกิดการตัดกันของโทนสีและทำให้ตัวโลโก้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น