Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

โลโก้เครื่องสำอาง

ออกแบบโลโก้ BerBie Blink ธุรกิจเครื่องสำอาง อาหารเสริม เพื่อสุขภาพความงามของคุณผู้หญิง ต้องการสร้างแบรนด์ใหม่เป็นของตัวเอง โดยมีรูปแบบคอนเซ็ป ใช้เป็นเจ้าหญิง เทพธิดา นางฟ้า เป็นหลัก โดยรูปแบบโลโก้ ถูกนำไปใช้ในการด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รูปแบบของโลโก้ใช้นางฟ้า งดงาม เรียบง่าย มนต์เสน่ห์ เหมือนมีพลัง สร้างความงามให้กับสาว ๆ โทนสีใช้รูปแบบสี ชมพูในการออกแบบ ตัวอักษรเรียบง่ายอ่านเข้าใจง่าย มีมงกุฎ ประกอบที่ตัวอักษร