Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

โลโก้ bakery

PALATABLE

ร้านขนมปังแสนอร่อยพร้อมเครื่องดื่มรสชาติดี ลูกค้าของเราต้องการแบรนด์ ที่สดใส ดูหน้าสนใจ สื่อสารถึงการนั่งชิวๆ ดื่มชา จะนั้งฟังเพลง หรือจะนั่งอ่านหนังสือ หรือจะนั้งทำงาน เล่นมือ ก็ให้อารมณ์ ไม่แตกต่างกัน นั้นคือการตีความหมายและสื่อสารของทีมงาน ในการออกแบบครั้งนี้ครับ

ราคาแพ็กเกจออกแบบโลโก้

 PALATABLE

โลโก้ PALATABLE ได้ถูกสร้างสรรค์และออกแบบจากกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ของทีมงาน mybrandplus ของเรา โดยลูกค้าได้เลือกแพ็กเกจในการออกแบบ 3 แบบ จาก 3 กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ โดยแต่ละคนได้โจทน์เหมือนกัน ซึ่งวิธีการออกแบบเทียบไม่ได้เลยกับวิธีการคิดถูกไหมครับ จึงได้มาเป็นโลโก้ร้าน PALATABLE ขนมปังและเครื่องเดิมแสนอร่อย ถูกใจวัยรุ่นหลายท่านกันไปเลยครับ