Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Uncategorized

ลายเซ็นที่ดี เสริมชะตาชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ลายเซ็น

การเซ็นชื่อนั้น ลายเซ็นต้องเป็นไปตามความถนัดของมือเราเอง เพราะลายเซ็นจะแสดงตัวตน บุคลิก ของเรา ซึ่งไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ บางคนอาจจะเน้นรูปแบบลายเซ็นให้มีความสวยงาม หรือบางคนจะเน้นในเรื่องของความง่าย สะดวก สบาย ในการเซ็น 

growproject 03 3

1. ลายเซ็นให้อักษรตัวนำหน้าชื่อมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่น ๆ เรายกให้จุดชื่อแรกนี้เป็นประธานของตัวอักษรทั้งหมด ส่งเสริมให้เจ้าของลายเซ็นนั้น มีหนักแน่นมั่นคง และเข้มแข็ง ได้รับการยอมรับจากคนอื่

2. ลายเซ็นตัวอักษรตัวที่ 2 เพื่อเสริมดวงบริวาร และภรรยา ให้สนับสนุนได้เป็นอย่างดี

3. ลายเซ็นชื่อให้มีแอ่งเก็บเงิน ตัวอักษรที่ต้องเขียนควรเซ็นให้มีรูปทรงเป็นแอ่งเก็บเงินจากทางด้านบน จะช่วยเสริมในเรื่องการเก็บเงินได้ให้ไม่มีรูรั่วไหล

growproject 04 1

4. ลายเซ็นชื่อตั้งตรง แนวบรรทัดก็ตรง เป็นลักษณะที่เสริมส่งความมั่นคงได้ดีเยี่ยม

5. หลีกเลี่ยงลายเซ็นชื่อที่ตวัดพันกัน หรือซ้อนทับกันมากๆ เพราะเป็นลักษณะความราบรื่นและปลอดโปร่งในชีวิต จะทำให้พลาดโอกาสดีๆ คว้าโชคดีไม่ได้ จะมีเรื่องให้เป็นทุกข์เข้ามาไม่จบสิ้น

6. ลายเซ็นควรเซ็นนามสกุลด้วย เพื่อเสริม สนับสนุนความสำเร็จด้านต่างๆ

7. เซ็นตัวท้ายนามสกุล ให้เป็นเส้นตวัดขึ้น หรือลากยาว เพื่อเสริมส่งความเจริญรุ่งเรือง อย่าลากเส้นลงต่ำ จะทำให้เสื่อมถอย

8. เซ็นชื่อและนามสกุลต้องห้ามต่อเนื่องกัน เว้นช่องไฟให้ถูกต้อง ถ้าไม่เว้นเพราะจะทำให้ต้องเหนื่อยกับงานมากจนไม่ค่อยได้พัก

9. ระวังการเซ็นเป็นแนวบรรทัดที่ลาดต่ำลง จะมีผลให้ดวงชะตาถูกฉุดดึงให้ลงต่ำไปด้วย

10. การขีดเส้นใต้ และใส่จุดนั้นต้องทำให้สวยงาม และมีจังหวะหากมีจุดในชื่อมากเกินไป จะทำให้มีเรื่องกดดันมาก การขีดเส้นใต้ควรให้คม สวย และไม่สั้นเกินไป การขีดเส้นใต้ในลายเซ็นต์จะช่วยเสริมในเรื่องของการมีคนอุปถัมภ์

Author

admin Angkasorn

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น