Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Uncategorized

ดูดวงเบอร์โทรศัพท์

ดูดวงเบอร์โทรศัพท์

วิเคราะห์เบอร์มือถือ ถอดรหัสตัวเลข10ตัวการวิเคราะห์เบอร์มือถือดูดวงเบอร์โทรศัพท์ เพื่อทำนายเรื่องราวในชีวิตจากเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้นั้น เป็นการวิเคราะห์จากตัวเลขภายในเบอร์ที่กระทบข้างกัน หลักการที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดในการวิเคราะห์เบอร์มือถือ คือ ทำนายจากตัวเลข 8 ตัวหลัง รวม 7 คู่ตัวเลข  ให้ความหมายส่งอิทธิพลต่อชีวิตให้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ถ้าตัวเลขเหล่านั้นเป็นเลขที่ดี ให้ความหมายเสริมชีวิตในด้านดี ใช้แล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสบายตามความหมายตัวเลข หากตัวเลขเหล่านั้นเป็นเลขเสีย ก็สามารถส่งผลร้ายกับผู้ใช้งานได้เช่นกัน ตัวเลข 7 คู่นี้ที่จะทำนายได้ว่า ชะตาชีวิตของผู้ใช้งานเลขนั้นๆเป็นอย่างไร ทำนายดวงชะตาออกมาได้อย่างแม่นยำ ไขความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวเลขเบอร์มือถือได้ (ผลรวมของเบอร์และวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้งาน ไม่มีผลในการเลือกใช้เบอร์) วิธีการดูคู่ตัวเลข มีดังนี้

ดูดวงเบอร์โทรศัพท์

การดูดวงเบอร์โทรศัพท์การเลือกเบอร์มงคลแบบไหนดี?ในยุคนี้ “โทรศัพท์มือถือ” คือสิ่งที่ทุกคนต้องมี ขาดไม่ได้ บางคนถือติดมือไว้ตลอดเวลา มีความสำคัญ มีบทบาทกับชีวิตคนเรามากขึ้น บางคนสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือ บางคนใช้เข้าแอพเฟสบุ๊คหรือไลน์เพื่อขายของออนไลน์ บ้างก็ใช้เข้าแอพเทรดหุ้นเล่นหุ้น หรือเด็กนักเรียนที่ต้องพกโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อติดต่อผู้ปกครองด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือต้องใส่ซิมการ์ดเบอร์โทรเพื่อเปิดใช้งานดูดวงเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มีเพียงเบอร์เดียวไม่มีซ้ำเลขกัน เหมือนคนเราที่ไม่มีใครซ้ำกับใคร จะโทรติดต่อหากันต้องกดเบอร์โทร 10 หลักของคนนั้น ถึงจะติดต่อคุยกันได้ พอมีตัวเลขเบอร์โทร 10 ตัว บวกกับมีคลื่นสัญญานโทรศัพท์ ก็แปลว่ามีพลังงานแรงดึงดูดอยู่รอบตัวเรา กลายเป็นพลังงานที่มีความหมายสัมพันธ์กับชีวิตผู้ใช้งาน ส่งผลให้เรามีชีวิตเป็นไปตามตัวเลขได้

growproject 605 4

0 6 X – A B C – D E F G

ตำแหน่งหน้า (ABC) บอกสิ่งที่เป็นบุคลิกภายนอก แบ่งเป็นคู่ (AB) และ (BC)


ตำแหน่งกลาง (CDEF) บอกสิ่งที่ต้องพบเจอ แบ่งเป็นคู่ (CD) , (DE) และ (EF)


ตำแหน่งท้าย (FG) บอกสิ่งที่เป็นความคิดและจิตใจ


ตำแหน่งเลขหน้า (XA) บอกสิ่งที่เป็นบุคลิกภายนอก (ส่งผลน้อยที่สุด)

เรียงตำแหน่งตามที่ .. สำคัญที่สุด (FG) < (ABC) < (CDEF) < (XA) รองลงมา 

ตำแหน่งเลขท้ายสำคัญมาก เป็นคู่เลขที่สรุปความเป็นตัวคุณมากที่สุด ส่งอิทธิพลต่อความคิดโดยตรง สามารถใช้ควบคุมพลังงานของตัวเลขอื่นๆภายในเบอร์ได้ดีหรือไม่อยู่ที่ตัวเลขนี้ด้วย ส่วนตำแหน่งอื่นๆมีความสำคัญส่งอิทธิพลรองลงมา หากภายในเบอร์มีเลขเบิ้ล เรื่องนั้นๆก็จะมีความสำคัญเด่นชัดมากขึ้นด้วย

growproject 605 3

ความสำคัญของแต่ละตำแหน่งเป็นอย่างไรบ้าง

1. ตำแหน่ง (AB) , (BC) และ (XA) บอกบุคลิกภายนอก การแสดงออกมาว่าเป็นอย่างไร

เลขข้างหน้า เป็นตำแหน่งของเสน่ห์ ตัวตน ลักษณะท่าทาง คนอื่นมองมาว่าเราเป็นอย่างไร ควรใช้เป็นเลขที่เสริมเสน่ห์ คนภายในมองมา ก็เห็นว่าเราเป็นมิตร มีเสน่ห์น่าคบหา หรือ ควรเป็นเลขเสริมตามอาชีพ เสริมทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานจะดีที่สุด (AB สำคัญสุด < BC รองลงมา < XA น้อยสุดแต่ก็ส่งอิทธิพล)

2. ตำแหน่ง (CD) , (DE) , (EF) บอกเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับตัวเรา สิ่งที่เราต้องเจอ

เลขตรงกลาง เป็นอิทธิพลที่บอกโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตที่เราต้องเจอ สติปัญญา ความชอบ ความสามารถ เรื่องที่สนใจ (มีความสำคัญเท่ากันทั้ง3ตำแหน่ง เชื่อมโยงกันจนเป็นตัวตนของเรา) 

3. ตำแหน่ง (FG) บอกจิตใจและความคิด

เลขท้าย เป็นตำแหน่งที่สำคัญ เกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นอย่างไร ความคิด สติ และการตัดสินใจ ส่งผลถึงชีวิตโดยรวมทั้งหมด โดยเฉพาะการเงิน เก็บเงินอยู่หรือไม่อยู่ ประสบผลสำเร็จดีมากน้อยเพียงใด ควรเลือกเลขการเงิน สติปัญญา หรือเลขที่มีความหมายที่ดีสำหรับตัวเรา

growproject 605 5

Author

admin Angkasorn

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น